Evaluatorul de risc la securitatea fizică

Evaluatorul de risc la securitatea fizică

Calificarea unui evaluator de risc la securitatea fizică este practicată de persoane în sarcina cărora revin atribuţii de:

  • documentare privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilire a surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securităţii fizice
  • stabilire a contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unitate;
  • identificare a riscurilor privind securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv;
  • evaluare de risc la securitate fizica, privind securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuînd pe evaluarea scenariilor plauzibile;
  • estimare (în raport cu criteriile de acceptabilitate) a valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului;
  • recomandare a măsurilor de tratare a riscului în în vederea încadrării nivelul de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie şi procedurale;
  • redactare a Raportului de evaluare şi tratare a riscului, relativ la securitatea fizică a obiectivului;
  • asigurare a monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate.

Evaluatorul de risc la securitatea fizică îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor entităţi juridice sau ca persoană fizică autorizată, având ca obiect de activitate evidenţierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice, şi propunerea de măsuri concrete de tratare a acestuia în vederea încadrării riscului în limite permise.

Analiza de Risc la Securitate Fizica in vederea îndeplinirii obligaţiilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, unităţile, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de Securitate, completate cu măsuri procedurale.

Activitatea sa presupune relaţionarea directă cu membrii organizaţiei în care își desfășoară activitatea precum și comunicarea și consultarea cu alți specialiști din domeniu sau domenii conexe. Evaluatorul de risc la securitatea fizică lucrează independent, îşi asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor şi îşi adaptează comportamentul la circumstanţe pe parcursul rezolvării sarcinilor care îi revin. El poate lucra singur sau în echipă, alături de alţi specialiști. Îşi organizează activitatea proprie şi supraveghează munca de rutină a celorlalţi.

Activitatea de evaluare a riscului, conform prevederilor în materie, se constituie într-o etapă preliminară, obligatorie, care precede suita de activităţi care conduc la implementarea soluţiilor de securitate. Procesul de evaluare a riscului cuprinde, în principal, următoarele faze: stabilirea contextului, identificarea riscului, analiza riscului, estimarea riscului şi tratarea riscului. Stabilirea contextului are ca scop stabilirea datelor privind existenta şi activitatea organizaţiei care sunt relevante din punctul de vedere al managementului riscurilor de securitate. Activitatea presupune o bună comunicare cu factorii de decizie şi alte persoane din organizaţie sau din terţe părţi, identificarea izvoarelor de informaţii relevante, indiferent dacă sunt scrise, imagini sau chiar cutume, precum şi abilitatea de a consemna datele relvante în documente suport. Identificarea riscului se realizează prin inventarierea persoanelor şi a elementelor materiale sau imateriale care prezintă valoare pentru organizaţie şi/sau comunitate şi care pot fi afectate de ameninţări de securitate fizică, întocmirea unor liste de control privind ameninţări şi/sau vulnerabilităţi, organizarea unor şedinţe de identificare a riscurilor şi analiza istoricului incidentelor de securitate fizică din organizaţie, domeniu, vecinătate etc.

Evaluarea Riscurilor este unul dintre dintre cele mai importante subiecte ce tin de domeniul securitatii si sanatatii in munca. Angajatorul este obligat sa realizeze si sa se afle in posesia unei evaluari a riscurilor pentu securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

Presupune o muncă laborioasă din partea evaluatorului de risc la securitatea fizică, de acurateţea căreia vor depinde în mare măsură rezultatele obţinute prin procesul analitic. Riscurile pot fi variabile cunoscute, adică riscuri care au fost identificate, analizate și cuantificate anterior și pentru care au fost elaborate planuri. Totodată, riscurile pot fi variabile necunoscute, respectiv riscuri care nu au fost încă identificate sau sunt imposibil de prevăzut.

0
Tratarea Riscurilor de Securitate
Scopul evaluării riscurilor de stres legate de mun...

Postari Asemanatoare

 

Comentarii

Doar utilizatorii inregistrati pot adauga comentarii la articolele din site! Inregistreaza-te sau daca ai deja un cont Autentifica-te
In acest moment articolul nu are nici un comentariu. Fii primul care scrie unul!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.site4all.ro/

Cron Job Starts