Realizarea cu succes a Evaluarii de Risc la Securitate Fizica

Realizarea cu succes a Evaluarii de Risc la Securitate Fizica

Pentru a realiza cu succes o evaluare de risc la securitatea fizică a unui obiectiv, evaluatorul de risc trebuie să se documenteze în prealabil în legătură cu situaţii, fenomene, stări de fapt, reprezentând surse manifeste ori potenţiale de risc. Documentarea are drept scop cunoaşterea datelor și informațiilor relevante din mediul intern și extern al organizației, ca punct de plecare pentru elaborarea evaluării de risc privind securitatea fizică a obiectivului. În activitatea de culegere a datelor și informațiilor, evaluatorul de risc la securitatea fizică se confruntă, însă, cu o serie de probleme legate de disponibilitatea acestor informații, calitatea lor, promptitudinea obținerii, actualitatea, exactitatea, costul etc.

În al doilea rând, aceste informații nu sunt constante în timp, ci se află într-o continuă evoluție și schimbare, conducând la creșterea situațiilor de risc și incertitudine. Pentru a atenua această instabilitate a mediului, este important ca evaluatorul de risc la securitatea fizică să utilizeze un număr cât mai mare de informații pertinente. Practic, calitatea informațiilor influențează decisiv calitatea analizei riscului. Evaluatorul de risc la securitatea fizică își desfășoară activitatea în birou, în bibliotecă, pe teren, într-un proces permanent de comunicare și consultare cu reprezentanţii instituţiilor beneficiare, colegi, alți specialiști din domeniu sau domenii conexe.

Analiza de Risc la Securitate Fizica in vederea îndeplinirii obligaţiilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, unităţile, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de Securitate, completate cu măsuri procedurale. 

Competențele stabilite în conținutul prezentului standard pentru evaluatorul de risc la securitatea fizică se rezumă astfel:

  • documentarea privind categoria obiectivului de evaluat şi stabilirea surselor de date pentru caracterizarea sa din punctul de vedere al securităţii fizice;
  • stabilirea contextului intern şi extern în care se situează obiectivul, cu accent pe factorii perturbatori, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unitate;
  • identificarea riscurilor la securitatea fizică, în raport de vulnerabilităţile existente în obiectiv;
  • analiza riscurilor la securitatea fizică, pe baza aplicării unor metode de evaluare adecvate, accentuând pe evaluarea scenariilor plauzibile;
  • estimarea (în raport cu criteriile de acceptabilitate) valorilor de risc şi alegerea strategiei de risc corelată cu valoarea calculată a riscului;
  • recomandarea măsurilor de tratare a riscului în vederea încadrării nivelului de risc în limitele acceptabile, prin mijloace tehnice, de pază şi intervenţie şi procedurale;
  • redactarea Raportului de evaluare şi tratare a riscului, relativ la securitatea fizică a obiectivului; raportul include şi elemente de evaluare a costurilor implementării măsurilor de securitate fizică; 
  • asigurarea monitorizării şi revizuirii valorii de risc iniţial determinate, prin urmărirea în timp a efectelor măsurilor propuse, în conformitate cu cerinţele de calitate specifice activităţii prestate.

Procedurile de calitate în domeniul evalării riscului la securitatea fizică sunt implementate în acord cu prevederile legislative în vigoare şi cu respectarea normelor şi regulamentelor interne specifice fiecărei instituţii/ organizaţii. Evaluatorul de risc la securitatea fizică îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea rezultatelor activităţilor proprii, raportând orice abateri de la sistemul de management al calităţii implementat la nivelul organizaţiei şi venind cu propuneri de îmbunătăţire a acestuia, atunci când este cazul.

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare alucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea,la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii. Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii si sanntăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile.​

Cum se poate efectua evaluarea riscurilor?

ETAPA 1: Colectarea informaţiilor;

ETAPA 2: Identificarea pericolelor;

ETAPA 3: Evaluarea riscurilor generate de pericole (estimarea probabilităţii şi gravităţii consecinţelor şi decizia încadrării riscului ca fiind admisibil);

ETAPA 4: Planificarea acţiunilor de eliminare sau reducere a riscurilor;

ETAPA 5: Elaborarea documentaţiei de evaluare a riscurilor.

Procedurile de calitate în domeniul evalării riscului la securitatea fizică sunt implementate în acord cu prevederile legislative în vigoare şi cu respectarea normelor şi regulamentelor interne specifice fiecărei instituţii/ organizaţii. Evaluatorul de risc la securitatea fizică îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea rezultatelor activităţilor proprii, raportând orice abateri de la sistemul de management al calităţii implementat la nivelul organizaţiei şi venind cu propuneri de îmbunătăţire a acestuia, atunci când este cazul.

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare alucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea,la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii. Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii si sanntăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurill aici ...

0
Evaluarea Riscurilor. Riscuri obișnuite, riscuri s...
Tratarea Riscurilor de Securitate

Postari Asemanatoare

 

Comentarii

Doar utilizatorii inregistrati pot adauga comentarii la articolele din site! Inregistreaza-te sau daca ai deja un cont Autentifica-te
In acest moment articolul nu are nici un comentariu. Fii primul care scrie unul!

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.site4all.ro/

Cron Job Starts