201

Intocmirea dosarului PSI

 Strada Basmului 2-4, București, Municipiul București, România - Indicatii de orientare

30 Iulie 2019 - 31 Decembrie 2019 30 Iulie 2019 31 Decembrie 2019
  • Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de PSI;
  • Intocmirea documentatiei pentru instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor;
  • Intocmirea de instructiuni proprii de PSI pentru fiecare activitate;
  • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta
  • Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse;
  • Elaborarea programului de instruire;
  • Alte servicii care vizeaza prevenirea incendiilor si a situatiilor de urgenta.
  • Aducerea la cunostiinta a modificarilor legislative aparute in domeniul PSI ce se adreseaza beneficiarului;
  • Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise;

Recenzii Oferte

Scrie o recenzie

Nu exista recenzii in acest moment