1. INTRODUCERE
1.1 Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul şi vizitarea acestui website se supune Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.
1.2 Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii şi Condiţiile pentru utilizarea website-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu este de acord cu condiţiile impuse, trebuie să înceteze folosirea website-ului.
2. IDENTIFICAREA SOCIETĂŢII
2.1 Website-ul www.site4all.ro este proprietatea Iordache Alexandru Cristian PFA , cu sediul în Călăraşi, Bld. Republicii, nr.4, bl.N27, ap.31 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul F51/407/08.07.2015, CIF 34750422, numit pe parcursul acestor Termeni şi Condiţii www.site4all.ro.
2.2 Adresa de contact: Călăraşi, Bld. Republicii, nr.4, bl.N27, ap.31 Tel: (+40) 0765 675 839 email: office@site4all.ro.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR
3.1 Website-ul www.site4all.ro este un portal web de promovare online a firmelor din România.
3.2 Descrierea detaliată a serviciilor oferite, inclusiv oferta comercială se poate vizualiza la linkul următor: www.site4all.ro/plan-tarifar.
4. TERMENII FOLOSIŢI ÎN PREZENTUL ACORD CONTRACTUAL AU URMĂTORUL ÎNŢELES:
www.site4all.ro – Website-ul şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet care aparţin unor terţi şi care sunt accesate de Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.site4all.ro nu intră în sfera acestei definiţii.
UTILIZATOR - orice persoană fizică sau juridică care accesează www.site4all.ro, fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile sau serviciile furnizate prin intermediul paginii, precum şi orice persoană juridică, care achiziţionează servicii furnizate de Iordache Alexandru Cristian PFA , prin intermediul website-ului www.site4all.ro .
FURNIZOR - Iordache Alexandru Cristian PFA , cu sediul în Călăraşi, Bld. Republicii, nr.4, bl.N27, ap.31 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul F51/407/08.07.2015, CIF 34750422.
COMANDĂ - oferta lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată pe website-ul www.site4all.ro de către Iordache Alexandru Cristian PFA .
TERMENI ŞI CONDIŢII - prevederile acestui acord contractual, create de societatea Iordache Alexandru Cristian PFA , care definesc regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării paginii.
OPERATOR - persoana desemnată de societatea Iordache Alexandru Cristian PFA , pentru a verifica/modifica/cenzura/înlătura conţinutul Comenzilor publicate de către Utilizatori pe website-ul www.site4all.ro .
5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
5.1 Conţinutul website-ului www.site4all.ro, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum şi orice alte date şi aplicaţii, aparţin societăţii Iordache Alexandru Cristian PFA , fiind protejate conform Legii drepturilor de autor şi Legilor privind drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.
5.2 Comenzile publicate de Utilizatori la "Descriere firmă", "Evenimente" şi în "Oferte" sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând website-ului www.site4all.ro din momentul postării, fiind protejate ca atare conform legii.
5.3 Preluarea oricăror informaţii de pe acest website în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale fără acordul scris al societăţii Iordache Alexandru Cristian PFA , este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Dreptul de autor şi responsabilitatea asupra informaţiilor şi conţinutului postat de Utilizatorii înregistraţi sau terţe persoane, aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.
5.4 Utilizatorii website-ului www.site4all.ro înţeleg faptul că sunt responsabili de orice conţinut publicat de către ei pe website-ul www.site4all.ro, şi că sunt singurii care pot fi traşi la răspundere de autorităţile competente pentru încălcarea oricarui act normativ, indiferent că vorbim de informaţii publicate, fotografii sau orice alt tip de conţinut.
5.5 Este interzisă orice utilizare a conţinutului www.site4all.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Nu sunt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest website;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui website, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informatiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua www.site4all.ro sau accesarea oricaror servere sau servicii din reţeaua www.site4all.ro care nu sunt publice, fără autorizaţie;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua www.site4all.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
5.6 Violarea acestor reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Website-ul www.site4all.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
5.7 Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office@site4all.ro.
6. COMANDA UTILIZATORULUI
6.1 Comanda Utilizatorului în sensul înregistrării firmei pe website-ul www.site4all.ro va fi postată prin completarea unui formular.
6.2 Prin trimiterea Comenzii către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile prezentului acord contractual, fiind pe deplin conştient de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere.
6.3 Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Comenzii şi pentru veridicitatea informaţiilor comunicate Furnizorului.
6.4 Procedura postării Comenzii unei firme pe website-ul www.site4all.ro este detaliată la secţiunea intitulată “Cum cumpăr”.
6.5 Valabilitatea unui pachet este de 1 an cu posibilitatea de prelungire la sfârşitul acestui termen.
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
7.1 Furnizorul se obligă să publice toate Comenzile transmise de către Utilizatori prin intermediul website-ului www.site4all.ro care sunt conforme cu prevederile impuse prin prezentul acord contractual.
7.2 Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncţionalităţi reclamate legate de funcţionarea website-ului www.site4all.ro sau eventuale neconcordanţe între datele furnizate în Comandă de către Utilizator şi datele publicate pe www.site4all.ro de către Furnizor.
7.3 Furnizorul nu este obligat să remedieze disfuncţionalităţile rezultate din neconcordanţele semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că, Operatorii Furnizorului au modificat parţial Comenzii, astfel încât acesta să îndeplinească condiţiile impuse prin prezentul acord contractual.
7.4 Furnizorul nu oferă nicio garanţie Utilizatorilor că website-ul www.site4all.ro va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Comenzilor sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.
7.5 Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecţiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor şi/sau partenerilor săi. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Comenzii.
7.6 Furnizorul îsi rezervă dreptul de a şterge sau modifica parţial o Comandă în cazul în care se constată că încalcă Termenii şi Condiţiile, în special în cazul în care acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment şi alte porţiuni din conţinutul website-ului www.site4all.ro .
7.7 Furnizorul are dreptul de a şterge orice Comandă sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea rezonabilă că prin Comenzile publicate sau a conturilor create de Utilizatori s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor utilizatori ai serviciului.
7.8 Furnizorul declară că deţine drepturile de proprietate intelectuală legate de website-ul www.site4all.ro , în afara Comenzilor publicate pe site de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condiţiile prevăzute de prezentul acord contractual.
7.9 Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea Comenzilor publicate şi nici nu garantează pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Comenzile publicate.
8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
8.1 Utilizatorul este îndreptăţit să beneficieze în întregime de serviciile website-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui acord contractual.
8.2 Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Comenzilor publicate şi declară că acestea corespund cu starea reală şi juridică a produsului şi că nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
8.3 Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinta conţinutului publicat.
8.4 În afara informaţiilor legate de propria Comandă, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe website-ul www.site4all.ro în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului.
8.5 Nu sunt admise spre publicare Comenzi pentru:
Societăţi care promovează droguri, obiecte şi materiale erotice sau obscene;
Societăţi care promovează alcool şi bauturi alcoolice;
Societăţi care promovează ţigări şi produse pe bază de tutun;
Societăţi care promovează servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot şi alte activităţi similare.
Societăţi care promovează bunuri periculoase pentru sănătatea şi viaţă umană;
Societăţi care promovează sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
Societăţi care promovează oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activităţi de videochat;
Societăţi care promovează produse contrafăcute sau replici;
Societăţi care promovează servicii de împrumut, amanet, credite sau camată.
Societăţi care promovează produse farmaceutice şi medicamete cu excepţia suplimentelor alimentare, vitamine, medicamente pe bază de plante.
Societăţi care promovează organe umane.
Societăţi care promovează arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecţie, arme de panoplie) şi arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice). arme şi muniţii letale/neletale care nu respectă dispoziţiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;
Nu pot fi publicate anunţuri care conţin un limbaj necorespunzător.
8.6 Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului acord contractual de către oricare dintre Comenzile promovate pe website-ul www.site4all.ro, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcţie de situaţia concretă, de la caz la caz:
- fie să modifice parţial Comanda, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ştergerea acesteia de pe website şi să se îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate;
- fie să se întrerupă continuitatea publicării Comenzii prin refuzarea acesteia. Refuzarea Comenzii înseamnă dezactivarea postării acesteia de pe website-ul www.site4all.ro.
8.7 În cazul refuzării Comenzii şi ştergerii acesteia de pe website-ul www.site4all.ro, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema şi a republica Comanda.
9. POLITICA DE FACTURARE
9.1 Preţurile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt prevăzute pe website-ul www.site4all.ro .Plata se poate face prin card online, fiind necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele sale. Formularul şi toate informaţiile relevante pentru comandă sunt date de EuPlatesc, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina către care va fi redirecţionat Utilizatorul.
9.2 Furnizorul va emite către Utilizator o factură reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform numărului de înregistrare atribuit, în termen de 72 de ore lucrătoare de la efectuarea plăţii.
9.3 Furnizorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii, prin adăugarea facturii prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de acesta.
9.4 Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile prin adăugarea acestora de catre Furnizor în poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată.
9.5 În cazul în care plata a fost efectuată şi confirmată Comanda va fi promovată pe website-ul www.site4all.ro în maxim 72 de ore de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plăţii.
9.6 Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Credit/Debit Card Visa/Mastercard, Wire Transfer (Transfer Bancar). 
10. POLITICA DE RAMBURSARE
10.1 În situaţia în care o Comandă promovată este dezactivată de către Furnizor, deoarece încalcă Termenii şi Condiţiile website-ului www.site4all.ro, Utilizatorul va avea posibilitatea înregistrării unei noi Comenzi în conformitate cu prevederile acordului contractual, în contul aceluiaşi număr de înregistrare atribuit anterior, în termen de 5 zile, în caz contrar va pierde dreptul de restituire al sumei achitate.
10.2 În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Comanda fără să remedieze problemele semnalate, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul acestuia pe website-ul www.site4all.ro în vederea postării de noi Comenzi sau administrării Comenzilor existente.
10.3 În situaţia în care Furnizorul nu înregistrează Comanda în 72 de ore de la expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1 sau la expirarea termenului prevăzut la pct. 9.5, din culpa sa exclusivă, este obligat la restituirea sumei achitate de Utilizator în termen de 7 zile, cu excepţia situaţiei în care se constată erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Operatorului Site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele website-ului, etc, care vor fi deîndată notificate clientului.
10.4 Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea website-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Furnizorului.
11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Atunci când vizitaţi un site web, dezvăluiţi anumite informaţii despre dvs, ca adresa, IP-ul, ora vizitei dvs., locul de unde aţi intrat pe website-ul nostru. www.site4all.ro, înregistrează aceaste informaţii pentru o perioadă de timp determinată. Utilizăm servicii externe companiei de analiză a traficului – cum sunt cele puse la dispoziţie de Trafic,ro, Google Analytics. www.site4all.ro foloseşte aceste date doar în scopul comunicării şabloanelor tipizate anonime ale Utilizatorilor către clienţii nostri de publicitate. Nu utilizam datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.
11.2 Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line Utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date www.site4all.ro şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către www.site4all.ro şi de partenerii săi agreaţi.
11.3 După completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în intregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.site4all.ro condiţionate de logare, precum şi de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de catre terţe persoane, www.site4all.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.
11.4 La solicitarea explicită a Utilizatorului adresată la office@site4all.ro , website-ul www.site4all.ro se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
11.5 Website-ul www.site4all.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a Utilizatorilor şi să nu o dezvaluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
11.6 Website-ul www.site4all.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
11.7 Website-ul www.site4all.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care Utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Iordache Alexandru Cristian PFA .
11.8 Website-ul www.site4all.ro foloseşte "cookies" pentru a identifica Utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale Utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.
11.9 Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Iordache Alexandru Cristian PFA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizează cu ocazia accesării paginii www.site4all.ro şi/sau completării formularelor disponibile pe website-ul www.site4all.ro .
11.10 Orice persoană care accesează website-ul www.site4all.ro şi/sau care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe website-ul www.site4all.ro , îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca Iordache Alexandru Cristian PFA să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie.
11.11 Datele cu caracter personal colectate de catre Iordache Alexandru Cristian PFA prin intermediul paginii www.site4all.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziţionării de către Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui website, respectiv prestării în condiţii optime a serviciilor solicitate de către Utilizatorii Furnizorului. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe website-ul www.site4all.ro vor putea fi colectate şi prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situaţii exceptionale, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informaţii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
11.12 Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.
11.13 Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresa: Bld. Republicii, nr.4, bl.N27, ap.31, Călăraşi, specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.
12. MESAJE COMERCIALE NESOLICITATE
12.1 Website-ul www.site4all.ro se pronunţă împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al Utilizatorului (spam). Website-ul www.site4all.ro acordă posibilitatea abonării la newsletter-ul nostru cu noutăţi din site şi informaţii despre promoţiile www.site4all.ro prin simpla introducere a emailului dvs. Acesta va trebui însă confirmat prin apasarea pe un link trimis la adresa respectivă (double opt-in). De asemenea, veţi avea posibilitatea să vă dezabonaţi în orice moment de la acest newsletter, printr-un link din fiecare e-mail trimis. Pentru orice probleme tehnice legate de mesaje comerciale trimise de www.site4all.ro vă rugăm să trimiteţi un email la office@site4all.ro şi vom rezolva problema cât de curând posibil.
13. LIMITAREA RĂSPUNDERII
13.1 Iordache Alexandru Cristian PFA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor website-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe website-ul www.site4all.ro;
- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile website-ului.
13.2 Website-ul www.site4all.ro conţine legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiţii de utilizare specifici, astfel cum sunt aceştia specificaţi pe site-urile/paginile respective, Iordache Alexandru Cristian PFA nefiind răspunzătoare şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri şi/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Întrucât Iordache Alexandru Cristian PFA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe website-ul www.site4all.ro, Utilizatorul accesează acele site-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusive pe propriul risc şi pe propria răspundere.
14. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR
14.1 Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii şi Condiţiile acordului contractual fără o notificare prealabilă.
14.2 Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conţinutul acestor Termeni şi Condiţii.
14.3 În situaţia modificării Termenelor şi Condiţiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Comenzi care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
15. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.
15.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor, menţionate în prezentul acord contractual, precum şi toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
15.2 Orice litigiu care are ca obiect o dispută aparută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii urmează a fi soluţionat de instanţele competente din Călăraşi.

DESPRE SITE4ALL

Site4All.ro este o platforma complexa, dar in acelasi timp usor de folosit, care ofera firmelor unelte valoroase de promovare, in timp ce utilizatorii beneficiaza de un portal accesibil care sa le ofere raspunsuri la nevoi. 
Aici vei gasi: Firme/ Afaceri/ Companii, Oferte, Evenimente, Articole, Discutii (Q&A).

Pentru a va oferi cea mai buna experienta online acest site utilizeaza cookie-uri.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.

Despre Cookie Sunt de acord